Nyheder

Publiceret 03-02-2021 – Senest opdateret: 15-02-2021 kilde: Ny i Danmark

Grundet COVID-19 vil SIRI midlertidigt ikke meddele opholdstilladelse efter studie-, praktikant- og au pair-ordningen samt opholdsordningen til deres medfølgende familiemedlemmer

Udlændinge- og integrationsministeriet har udstedt en bekendtgørelse, der betyder, at der fra den 3. februar 2021 og fire uger frem ikke vil blive givet opholdstilladelse til visse typer ophold i Danmark med mindre, ansøgeren allerede har lovligt ophold på baggrund af en opholdstilladelse og befinder sig her i landet. Dette gælder studieophold, ph.d.-ophold og autorisationsophold (udlændingelovens § 9 i), praktikant- og volontørophold (udlændingelovens § 9 k) og au pair-ophold (udlændingelovens § 9 j). Der vil heller ikke blive udstedt opholdstilladelser til medfølgende familie til disse grupper (udlændingelovens § 9 n).

Det er vurderingen, at dette midlertidige tiltag er påkrævet for at begrænse introduktionen af nye kendte og endnu ukendte virusvarianter, da disse udgør en betydelig risiko for, at smitten kan stige eksponentielt i de kommende måneder. Bekendtgørelsen skal desuden ses i sammenhæng med de skærpede rejserestriktioner, som blev indført den 9. januar 2021.

SIRI vil derfor som udgangspunkt meddele afslag på opholdstilladelse til udlændinge omfattet af bekendtgørelsen. Hvis man meddeles afslag på baggrund af bekendtgørelsen, vil man samtidig få refunderet hele det sagsbehandlingsgebyr, man har betalt til SIRI.

Hvis man meddeles afslag begrundet i, at man ikke opfylder betingelserne for at opnå opholdsgrundlag efter den givne ordning, vil der ikke ske tilbagebetaling af sagsbehandlingsgebyret.

Bekendtgørelsen gælder for alle udlændinge, som har en verserende ansøgning om opholdstilladelse efter en af ovennævnte ordninger. Udlændinge, som allerede har fået en opholdstilladelse efter en af ovenstående ordninger, vil fortsat kunne indrejse i Danmark. Udlændinge, som opholder sig her i landet på en midlertidig opholdstilladelse, fx en udlænding, som har opholdstilladelse som praktikant, men som ønsker at skifte praktikantvært, vil fortsat kunne indgive ansøgning efter ovenstående opholdsordninger.

800px-Старая_ферма Regeringsudspil om international arbejdskraft vil betyde, at danske landmænd ikke længere kan ansætte udenlandske fodermestre og driftsledere fra tredjelande.

Landbrug & Fødevarer er dybt forundret over regeringens udspil til en stramning af reglerne for international arbejdskraft i Danmark, bortset fra højtuddannet arbejdskraft.

Forslaget vil dels sætte en stopper for, at danske landmænd kan ansætte fodermestre og driftsledere fra eksempelvis Ukraine og andre tredjelande. Og samtidig må udenlandske praktikanter fremover kun opholde sig i Danmark i 12 måneder.

Begge dele er uheldigt, mener chefkonsulent Carsten Jensen, Landbrug & Fødevarer.

Stik mod hensigten

»Vi mener, det er meget uheldigt, at man på den måde lukker for international udveksling i landbruget. Det går stik imod sigtet om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og skabe vækst og velfærd,« siger Carsten Jensen.

»Og for landmændene vil det betyde, at de skal se sig om i andre lande i EU, som f.eks. Polen og Rumænien, for at finde nye driftsledere. Det er svært at finde nok driftsledere og fodermestre i Danmark, hvilket jo netop er dokumenteret i de regionale beskæftigelsesråd, som godkender ansættelsesforholdene.«

Ordnede forhold

Også løn- og arbejdsforholdene er grundigt reguleret, så de udenlandske fodermestre og driftsledere er sikret overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold.

Månedslønnen ligger således mellem 21.000 og 23.000 kr. for en fodermester, og 25.000-27.000 kr. for en udenlandsk driftsleder, oplyser Carsten Jensen.

»Det er underligt, man vil nedlægge sådan en velfungerende ordning.«

På markedsvilkår

Hvis landmændene fremover skal være henvist til i højere grad at ansætte f.eks. rumænere og polakker, vil disse ansættelsesforhold som udgangspunkt ikke være tilsvarende grundigt reguleret.

Her vil ansættelserne i højere grad ske på markedsvilkår.

Et års praktikophold

Også regeringens ønske om at begrænse udenlandske prakti -kanters ophold fra 18 måneder til ét år er et forkert skridt, mener Carsten Jensen.

»Det er uheldigt, at man skal afbryde opholdet midt i et uddannelsesforløb – både for den unge og for hans læremester.«

Færre udlændinge i landbruget

Carsten Jensen tilføjer, at antallet af udenlandske praktikanter fra tredjelande i forvejen er stagnerende.

Der er således sket en halvering fra 3.142 i 2008 til 1.432 i 2013. Det er sket i takt med, at der er sket en fordobling af unge danske landbrugselever.

Også antallet af fodermestre og driftsledere fra tredjelande er for nedadgående:

I 2013 blev der givet 508 arbejds- og opholdstilladelser til driftsledere og fodermestre i landbruget.

Der er endnu kun tale om et udspil fra regeringen, som ikke er forhandlet med andre partier.
http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2014/4/11/UdspilSlutmedfodermestrefraUkraineogandretredjelande.htm?fag=O
Mødet om udenlandske praktikanter og medarbejdere den 18. november i Vejle på Initiativ af 3F, Beskæftigelsesministeriet og Landbrug og Fødevarer.

img2322 img2323 img2324