Nyheder

SIRI gebyr!

OBS! Som noget nyt fra år 2020 bliver det arbejdsgiverens pligt at betale SIRI gebyr for alle praktikanter formidlet gennem DUC. gebyrsatser for 2021, udgør 4.040 kr. (gebyret kan ikke tilbagetrækkes fra praktikants´ løn!)

Skærpede sprogkrav for udenlandske praktikanter

Udenlandske praktikanter der ønsker at få en praktikplads i Danmark skal fremvise en bestået sprogtest i enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, finder det nødvendigt at praktikanten har et sprogligt niveau, der gør det muligt at få noget fornuftigt ud af praktikopholdet. Kan en praktikant i sin ansøgning ikke fremvise en bestået test, vil ansøgningen blive afvist. Med de skærpede sprogkrav forventer STAR, at antallet af ansøgninger vil falde fra 1.700 årligt til 1.100 årligt.

GLS-A er af den holdning, at det øgede sprogkrav er en god idé, idet det sikrer, at de danske arbejdsgivere får nogle praktikanter, der hurtigt kan sætte sig ind i opgaverne og bedre kan fungere i arbejdsmiljøet. Sprogkravet gælder dog kun praktikanter fra tredjelande der skal ansøge om opholdstilladelse, og det er således ikke et krav for EU-praktikanter, idet disse kan benytte sig af arbejdskraftens frie bevægelighed.

De nye regler trådte i kraft 1. januar 2015, og STAR forventer, at man vil foretage en evaluering primo 2016, hvor styrelsen vil se på, om de nye sprogbarrierer har vist sig at være for store.

kilde: http://www.gls-a.dk/skaerpede-sprogkrav-for-udenlandske-praktikanter/