NEFCO

НЕФКО є міжнародною фінансовою організацією, утвореною у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією. НЕФКО фінансує широкий спектр екологічних проектів у Центральній та Східній Європі, включаючи Україну.
 НЕФКО управляє фондами у розмірі більше 300 мільйонів Євро, а інвестиційний портфель Корпорації налічує близько 350 малих та середніх проектів у різних галузях промисловості.
 Фінансове забезпечення проектів здійснюється за рахунок використання різноманітних фінансових механізмів, серед яких Інвестиційний фонд, Північний фонд екологічного розвитку, Вуглецевий фонд регіону Балтійського моря, Вуглецевий фонд NeCF.
 Однією з програм, яку НЕФКО пропонує в Україні є програма кредитування «Чисте Виробництво» на сприятливих умовах для проектів, що ведуть до покращення використання природних ресурсів. Чисте виробництво загалом досягається шляхом удосконалення технології, виробничих методів та оновлення обладнання. Повернення позики прямо пов’язане із заощадженнями в результаті інвестиції. Програма передбачає надання невеликих позик українським компаніям у розмірі до 500 тис. Євро на проект під 6% річних.
 Основні умови кредитування:
 КРЕДИТОР Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО)
 ПОЗИЧАЛЬНИК Приватне підприємство з України.
 КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ Модернізація або реконструкція існуючих виробничих об'єктів та процесів з використанням перевірених технологічних методів для створення позитивного впливу на навколишнє середовище.
 СУМА КРЕДИТУ Від 50 000 до 500 000 Євро, що фінансує НЕФКО, в обсязі до 90% загальної вартості проекту. Позичальник може звернутися за новою позикою після початку повернення попередньої.
 МАКСИМАЛЬНИЙ ПЕРІОД ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ До 5 років.
 ТЕРМІН ОКУПНОСТІ До 4 років. Термін окупності проекту розраховується шляхом ділення загальної вартості проекту на передбачувану щорічну економію витрат отриману від нього.
 ВІДСОТКОВА СТАВКА Встановлена на рівні 6% річних. Інші комісії відсутні.
 ВАЛЮТА ЄВРО.
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ від 125% суми кредиту у формі застави майна, обладнання (в т.ч. придбаного за рахунок кредиту при наявності відстрочки оплати), банківська гарантія.
 ВИПЛАТА ПОЗИКИ Позика виплачується трьома траншами згідно графіку реалізації проекту та відповідних контрактних зобов’язань позичальника. НЕФКО здійснює виплати позичальнику безпосередньо на його валютний рахунок у затвердженому НЕФКО українському банку.
 ГРАФІК ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ Позика погашається рівними щоквартальними внесками. Перший платіж здійснюється приблизно через 3 місяці після завершення проекту. Платежі перераховуються на банківський рахунок НЕФКО в Гельсінкі.
 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ З РОЗРОБКИ ДОГОВОРІВ,
 ЗВІТУВАННЯ Витрати, що покриваються НЕФКО.
 ВИТРАТИ ПОЗИЧАЛЬНИКА Оцінка, реєстрація та страхування заставного майна. Відкриття валютного рахунку в українському банку.
 ЗАКУПІВЛІ Закупівлі товарів і послуг, що фінансуються НЕФКО повинні супроводжуватись процедурою внутрішнього тендеру.
 ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕСУ Процес від подачі заявки до першої виплати кредиту може тривати від 4 до 6 місяців.
 Подача заявки є першим етапом на шляху отримання кредиту, після затвердження якої розпочинається розробка бізнес-плану. В додаток до заявки необхідно надати копію (в електронному вигляді відскановану з печаткою відділу статистики) двох форм фінансової звітності за останні 3 роки - Форма 1 (Баланс), Форма 2 (Звіт про фінансові результати) та Форма 3 (Звіт про рух грошових коштів) та занести ці данні до електоронної таблиці.
 Звертаємо Вашу уваго на те, що на сьогодні НЕФКО фінансує лише приватні компанії, або компанії змішаної власності з долею державної частки не більш ніж 50%.
 Основні критерії відбору проектів:
Підприємства:
 - за формою власності: приватні
 - національна приналежність: українські
 - за типом: виробничі, переробні
 - строк діяльності на ринку: не менше ніж 3 роки
 Економічні показники:
 Річний обіг: Як мінімум в три рази перевищує суму позики від НЕФКО
 Власні кошти*: Як мінімум у 1,7 рази більше ніж сума позики НЕФКО
 Коефіцієнт надійності**: більше 25%
 Основні фінансові показники-індикатори: Повинні бути в оптимальних рекомендованих в Україні межах
 Пропозиції від підприємств, у яких останні 3 роки основні фінансові показники були негативними, НЕФКО НЕ РОЗГЛЯДАЄ.
 Для перевірки НЕФКО надається звітність, яка подається до податкових органів України. Якщо компанія не відображає основні обороти у такій звітності, а пропонує нам розглянути управлінську (реальну) звітність, то такі компанії НЕФКО НЕ РОЗГЛЯДАЄ.
 * мається на увазі загальна сума по розділу I пасивів балансу.
 ** відношення загальної суми розділу І пасивів балансу до суми балансу
 Формулювання основного критерію «енерго та ресурсозберігаючі проекти» програми «Чисте виробництво» дозволяє відбирати достатньо широкий спектр проектів. Тому майже кожний проект, в результаті втілення якого буде виникати значне скорочення споживання енергоносіїв порівняно з існуючою ситуацію, буде відповідати цьому критерію. Не менш важливою умовою відбору є строк окупності проекту, який не може перебільшувати 4 роки. Це є базові показники для відбору, так би мовити первинний фільтр. Далі звертаємо увагу на:
 - технологія та обладнання, які мають бути втілені, повинні мати історію практичного промислового застосування, тобто є обмеження застосування інноваційних технологій;
 - обґрунтування технічного рішення та його актуальність;
 - потрібно переконатись у достатній компетенції та досвіду персоналу для експлуатації обладнання/технології;
 - ризики здійсненності проекту та досягнення запланованих показників;
 - бажано, щоб екологічний ефект виникав у Позичальника;
 - наявність застави;
 - бажано, щоб проекти були націлені на переобладнання існуючих виробничих потужностей, тобто не на створення нового і не на розширення існуючого виробництва.
Приклади проектів «Чистого Виробництва» затверджені НЕФКО в Україні
 
 Проект 1Проект 2
Замовник:Маргариновий заводТеплоелектростанція
Опис проекту:Заміна лінії з енергоефективного виробництва харчових жирів і масел.Реконструкція 5 котелень, що здійснюють теплопостачання до муніципальних об’єктів.
Загальні інвестиції430 000 Євро558 000 Євро
Частка НЕФКО 350 000 Євро350 000 Євро
Щорічна економія 112 460 Євро242 000 Євро
Термін окупності3,8 років2,3 років
Проект 3Проект 4
Замовник:Виробник електролампПекарня
Опис проекту:Встановлення нової
скловарної печі.
Заміна духової печі.
Загальні інвестиції349 000 Євро450 000 Євро
Частка НЕФКО 315 000 Євро350 000 Євро
Щорічна економія100 000 Євро112 000 Євро
Термін окупності3,5 років4,0 років
Просимо звернути увагу на те, що оформлення позики від фінансової установи, яка не є резидентом України, займає більше часу та документації, ніж від українських установ, оскільки законодавство України вимагає дотримуватись більш бюрократичної та регульованої процедури (реєстрація договору позики в НБУ, погодження українського обслуговуючого банку, нотаріальне посвідчення). Але перевагою такого фінансування є приваблива фіксована відсоткова ставка та зацікавленість НЕФКО перш за все у екологічних вигодах проекту.
Команда фахівців українського офісу НЕФКО готова допомогти компаніям, що бажають виконати проекти Чистого Виробництва в Україні, у підготовці проектної пропозиції, бізнес-плану та договору позики.
Для отримання більш детальної інформації, будь-ласка, звертайтесь:
Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО
 01601, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, секція Б, буд. 23 Б, офіс 212.
 Офіс: +380 44 287 01 06
 Internet: www.nefco.org